Hva definerer et dyrt og et billig kredittkort

Før man i det hele tatt vurderer å anskaffe seg et kredittkort er det viktig å sette noen kriterier for hva man skal bruke kortet til. Er det et kort som skal benyttes til netthandel, ferier eller er det et nødkort for uforutsette utgifter og kostnader? På Dinside kan man innhente mye informasjon om kort med kreditt i Norge.

Sett et mål for hva betalingskortet skal benyttes til, og vær disiplinert og streng med tanke på bruken av kortet. Dersom kredittkortet benyttes til helt andre formål enn det som var tiltenkt, kan det raskt vise seg å bli uhensiktsmessig kostbart. Dersom man anskaffer seg et kredittkort og benytter det som tiltenkt er det en god plan.

Hvordan sammenligne kredittkort på en hensiktsmessig måte?

Gjør alltid en sammenligning av kredittkort før anskaffelse. Betingelsene som følger med en anskaffelse kan nemlig variere i stor grad. Det er mange kriterier som skal vurderes før en søknad om et betalingskort bør sendes, og i dette avsnittet har vi tatt med de viktigste kriteriene vi anbefaler alle å ta med i sammenligningen mellom kortene.

For det første skal man sjekke om det er et etableringsgebyr og en årlig kostnad som medfølger. Ikke alle kredittkort opererer med dette. Det er selvfølgelig også viktig å sjekke rentenivået kortet har. Mange kredittkort gir også andre fordeler i tillegg til selve kortet – sjekk ut om dette er ekstra hensiktsmessig før søking gjennomføres!

Andre sammenlignbare kriterier man skal være bevisst på!

Mange lurer på hvor lang rentefri periode de ulike kortene gir. Dette varierer nemlig også ganske mye på det norske markedet. La oss si at kortet ikke benyttes mer enn til ferier, som kanskje er én eller to ganger i året, og man ønsker å betale tilbake over tid. Hvor kostbar blir da ferien når den endelig er betalt?

Rentesatsen på utestående beløp er selvfølgelig viktig! Selv om det umiddelbart kan virke som om ett kort er rimeligere enn et annet, kan virkeligheten være annerledes om rentesatsen er langt høyere enn på andre betalingskort. Sammenligner man flere kort – regn ut hva kostnadene vil være i løpet av f.eks. 6 måneder ved det samme forbruket på alle.

Hvordan finne de beste kortene i Norge?

Dinside er en forbrukerside det kan lønne seg å følge med på. Denne nettsiden tar for seg alle tenkelige temaer på vegne av forbrukerne, og blant annet har de lagt ut en lenke til kredittkortinfo.no sammenligner de 10 beste og billigste kredittkortene i Norge. Her får man hjelp til å finne et kort med kreditt som passer ethvert formål.

Når man sjekker denne oversikten skal man allikevel være bevisst på forskjellene som fremkommer. Kredittkortene skal også passe det tiltenkte formålet for kortet man ser etter. Oversikten som er gitt på sidene til kredittkort.com er enkle og lettfattelige, og gir derfor en god oversikt på alt av informasjon som er viktig før man beslutter seg å sende søknad.

Dyre og billige

Hva som er dyrt og hva som er billig når det kommer til kredittkort kan være et definisjonsspørsmål. Det som uansett definerer hva som er dyrt og hva som er billig er selvfølgelig rentenivået ved bruk av kortet. Dersom det påløper kostnader utenom bruk av kortet, er dette et utgangspunkt for uhensiktsmessige kostnader og kan regnes som et dyrt kort.

Om kostnadene utenom bruk av kortet gir andre fordeler kan det likevel være lønnsomt. Men er fordelene noe man har behov for i det daglige? Kostnadene ved bare å ha kortet må regnes med, og kan gjøre et betalingskortkort m uhensiktsmessig dyrt. Til slutt vil kostnadene ved bruk av kortet være det som skiller dyre og billige kredittkort fra hverandre.

Oppsummering

  • Hva koster kortet å ha (uten forbruk) i året?
  • Hva er rentenivået på de ulike kortene?
  • Har kortet en eller flere andre fordeler?
  • Hvor lang rentefri periode er inkludert?

Som vi har tatt for oss i denne artikkelen er det flere kriterier som skal tas med i enhver sammenligning av ulike kredittkort. Som ved alle tilfeller der det handler om lån eller kreditt tiltenkt forbruk, har rentesatsen mye å si. I tillegg må man vurdere årlige kostnader, rentefrie perioder, fordeler ved bruk og ulike gebyrer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *