Day: July 10, 2020

Finanstilsynet sine retningslinjer for kredittkortFinanstilsynet sine retningslinjer for kredittkort

Retningslinjene til Finanstilsynet gjelder alle som tilbyr lån uten sikkerhet i Norge. Det gjelder derfor for både banker, kredittforetak, finansieringsforetak, grener av utenlandske finansforetak, samt kredittinstitusjoner som jobber på tvers av landegrenser. Det gjelder ikke i tilfeller hvor lån gis uten kreditt eller rammevilkår, som for eksempel kredittkort uten kostnader – der man må betale fullt beløp ved fakturering.

I praksis vil dette si at det er en rekke typer lån som dekkes av retningslinjene til Finanstilsynet, og mange som påvirkes. De nye retningslinjene skiller ikke mellom et vanlig forbrukslån og lån som følge av kredittkort, med mindre kredittkortet er kostnadsfritt og rentefritt. Noen av vilkårene gjelder heller ikke for kredittkort med betalingsramme opptil 25 000 kroner.

Betalingsevne

Noe av det mest sentrale ved forskriften er hvilke krav den setter til låntakers betalingsevne. Finanstilsynet fastsetter at man ikke skal kunne få ta opp lån dersom man ikke kan betale for essensielle utgifter (som for eksempel mat, bolig osv.) hvis renten på lånet skulle økes med 5 prosentpoeng. Dette gjelder den samlede gjelden til en eventuell kunde.

I praksis betyr dette at foretakene som utsteder kredittkort må hente inn mye informasjon om den økonomiske situasjon til en kunde, før de eventuelt kan gi ut et lån. Denne informasjonen inkluderer all gjeld som kunden har for øyeblikket, samt inntekt. I mange tilfeller kan dette gjøre det vanskeligere enn tidligere å få både kredittkort og forbrukslån.

Gjeldsgrad

Videre setter forskriftene krav til kundens gjeldsgrad, altså forholdet mellom egenkapital og gjeld. Finanstilsynet har i dette tilfellet tatt hensyn til lønn, og ikke andre eiendeler som bolig eller bil, da dette gjelder lån uten sikkerhet. Forskriften sier at man ikke kan få lån dersom den samlede gjelden overstiger fem ganger inntekten til låntaker.

Utlåner har altså ikke lov til å gi lån dersom gjelden dividert med inntekten blir mer enn fem, noe som gjør det vanskeligere for folk å få kredittkort i praksis. Det er allikevel verdt å merke seg at hvis man har så høy gjeld på lån uten sikkerhet, så er det like greit at man ikke får noe mer.

Avdrag

Finanstilsynet krever av utlåner at de krever en månedlig nedbetaling fra kunden. Dette gjelder for kredittkortlån, men også for alle andre typer lån, som for eksempel forbrukslån. De sier også at minimumsbeløpet som må betales må beregnes ut ifra hvor mye penger man har brukt, slik at man skal kunne nedbetale lånet i løpet av fem år som et serielån.

Retningslinjene sier allikevel at det er mulig for utlåner å gi avdragsutsettelser, dersom det skulle oppstå noen problemer for kunden som gjør at han eller hun ikke har den samme betalingsevnen som opprinnelig avklart. Dette gjelder naturligvis kun dersom disse problemene ikke var kjent for utlåner da lånet ble gitt, eller at de burde ha visst om det.

Refinansiering

Forskriftene sier også noe om refinansiering av lån, og her spesifiseres det at dette nye lånet ikke nødvendigvis må oppfylle de andre vilkårene som er satt. Finanstilsynet sier at utlåner har lov til å tilby refinansiering dersom to vilkår er oppfylt, hvor det første er at det nye lånet ikke må overstige det eksisterende lånets størrelse.

Det andre vilkåret sier at det nye lånet ikke må øke summen av gebyrer, renter eller generelt andre kostnader. I hovedsak betyr det at utlåner har lov til å tilby refinansiering, så lenge det nye lånet ikke blir dyrere enn det eksisterende lånet. For kredittkort er det verdt å merke seg at det her kun gjelder den utestående gjelden.

Ymse

  • Kravene om betjeningsevne og gjeldsgrad gjelder ikke dersom kredittkortet har en ramme på opptil 25 000 kroner
  • Utlåner kan være litt fleksibel i noen tilfeller

Det er ikke alltid like lett å lese offentlige forskrifter, så forhåpentligvis har det blitt litt klarere i dette tilfellet. Det er allikevel verdt å merke seg at ikke all informasjon er inkludert i denne artikkelen, og at man derfor kan være godt tjent med å sette seg inn i forskriftene tydeligere på egen hånd.Les mer om kredittkort på http://www.allekredittkort.net/

READ MOREREAD MORE